Taħriġ onlajn dwar is-Sigurtà u l-Iġene fil-Mard Infettiv

Infezzjonijiet nosokomjali miksuba mill-isptar huma komuni, u ħafna drabi jistgħu jiġu evitatiPrijorità ewlenija għas-sikurezza tal-pazjent hija għalhekk l-aderenza stretta għall-istandards tal-iġjeneB’mod partikolari Il-pandemija attwali tal-Covid-19 toħloq sfida għall-isptarijiet u d-djar tal-anzjani. It-taħriġ onlajn huwa mmirat għallo-infermiera fl-oqsma kollha, li jixtiequ jipproteġu aħjar il-pazjenti tagħhom iżda wkoll infushom kontra l-infezzjonijiet. 

Il-parteċipanti jingħataw: 

 • Prattika fuq il-miżuri iġeniċi preventivi għall-protezzjoni minn infezzjonijiet;
 • Prattika fit-tindif ta’ feriti b’mod iġeniku, tħejjija fuq sistemi ta ‘infużjoni, l-applikazzjoni ta’ catheters u proċeduri oħra implimentati b’mod sterili;
 • Immaniġġjar ta l-inċidenza, il-prevalenza, il-mortalità, id-djanjosi, it-terapija u l-kumplikazzjonijiet possibbli tal-mard infettiv li jista jinxtered fis-swali ta sptarijiet u fid-djar tal-anzjani

DATA TAL-BIDU TAL-KORS:

Kull nhar ta’ Tnejn, minn April 2020

IMPENN

Ġimgħa, 25 siegħa b’kollox 

PREZZ:

€250 għal kull individwu 

LINGWI:

Ingliż, Ġermaniż, Spanjol, Franċiż, Portugiż, Malti

BIDU TAL-KORS:

Kull nhar ta’ Tnejn, minn April 2020

IMPENN

Ġimgħa, 25 siegħa b’kollox 

PREZZ

250 EUR p.p. għall-istituzzjonijiet

LINGWI

EN, DE, ES, FR, PT, MT

GĦANIJIET TAT-TAGĦLIM

Sa tmiem dan il-kors, il-parteċipanti jkunu jistgħu:

 • Jimmaniġġjaw l-inċidenza, il-prevalenza, il-mortalità, id-dijanjosi, it-terapija u l- kumplikazzjonijiet possibbli tal-mard infettiv li jista jinxtered fis-swali ta sptarijiet u fid-djar tal-anzjani; 

 • Jipprattikaw miżuri ta’ kuljum ta’ kontroll ta’ infezzjoni u l-organiżżar ta miżuri ta prekawzjoni fil-mument li tfaqqa’ l-marda;

 • Jifhmu il-miżuri tat-tilqim, inklużi l-kunċett ta’ l-immunità fokali u dawk li ma jirrispondux għat-trattament u l-effetti sekondarji possibbli tat-tilqim;

 • Jipprattikaw miżuri iġeniċi preventivi għall-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. 

KIF TAĦDEM

meet-other-stakeholdersCreated with Sketch.

Flessibiltà biex tistudja minn fejn tista’, u fil-ħin li tixtieq

Peress li dan huwa taħriġ flessibbli onlajn, il-parteċipanti jkunu jistgħu jaġġustaw il-ħinijiet ta' studju għal kif jaqbel l-aħjar fl-iskeda tal-ħajja tax-xogħol tagħhom.

share-your-storyCreated with Sketch.

Jittestja l-għarfien tiegħek

Meta jitlesta b'suċċess il-kors, l-istudenti jistgħu jagħmlu eżami onlajn. L-istudenti għandhom ġimagħtejn biex jitħejjew!

learn-from-the-bestCreated with Sketch.

Tgħallem taħt esperti f'sessjonijiet live

Tgħallem minn professjonisti tal-kura tas-saħħa u speċjalisti fis-suġġett f'sessjonijiet ta' klassi virtwali live fejn jistgħu jsiru mistoqsijiet f'ħin rejali.  

Jibbenefikaw minn tutoring u mentoring

L-istudenti jirċievu l-appoġġ neċessarju billi jkollhom għalliema u mentors fuq bażi kontinwa biex jingħataw l-għajnuna meħtieġa biex jirnexxu!

KLASSIFIKAZZJONI U PARTEĊIPAZZJONI

Għal Min HMmirat

Dan it-taħriġ hu mfassal għal dawk kollha li joffru servizzi ta’ saħħa fl-Ewropabħal infermieradawk li qed jirċievu taħriġ fil-qasam mediku kif ukoll dawk li jagħtu xi forma ta’ għajnuna fl-isptarijiet u istituzzjonijiet ta’ saħħa.  Huwa partikolarment relevanti għal dawk li joffru assistenza lill-pazjenti anzjaniinfermiera u dawk li jagħtu kura medika. 

Min HEliġibbli 

Peress li l-għan ta’ dan it-taħriġ hu t-tkattir tal-kuxjenza fuq l-iġene u s-sigurta’ fil-kuntest ta’ nfezzjonijiet u mard li jittieħedil-kors hu miftuħ għal dawk kollha li jilħqu dawn il-kriterji bażi ta’ eliġibilta: 

 • Edukazzjoni għall-anqas sal-livell tal-MQF (ċertifikat minn skola sekondarja); 
 • Kompetenzi diġitali f’livell moderat; 
 • Aċċess għal kompjutertabletjew apparat ieħor li joffri komunikazzjoni mal-internet; 
 • Kmand tal-lingwa magħżula sa livell B2 huwa rakommandat.

 

 

Prezz u Reġistrazzjoni 

Irreġistra l-istituzzjoni tiegħek hawn taħt biex ikollok aċċess għat-taħriġ diġitali fil-kors ta’ Sigurta’ u Iġene fil-Mard Infettiv għall-impjegati tiegħek li jaħdmu f’dan il-qasam Indika wkoll in-numru ta’ parteċipanti u meta tixtieq tibda.  It-taħriġ huwa offrut kull ġimgħa minn April tal-2020 kull nhar ta’ Tnejn. 

Il-prezz għal dan it-taħriġ hu ta €250 għal kull parteċipant.  Dan jinkudi ġimgħa ta’ taħriġ b’għajnuna personaliżżata minn għalliema u assistenti speċjaliżżatilezzjonijiet f’ħin rejali minn espertiaċċess għal eżamijiet sorveljati u, f’każ ta’ success, ċertifikat aċċettat madwar l-Unjoni Ewropeja kollha.

DETTALJI TAT-TAĦRIĠ

Il-virus u l-batterji jistgħu jikkawżaw ħsara kbira, u xi drabi jwasslu saħansitra għall-mewt ta pazjenti fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani.  Il-fatt li dawn ma jidhrutoħloq sfida partikolari.  Il-preżenza tagħhom tidher biss meta pazjent juri sintomi ta infezzjoni, li jistgħu jkunu ta’ gravita differenti.  Dan iġib żewġ tipi ta’ nkwiet, fost l-oħrajn:  

 • L-infezzjonijietladarba jkunu seħħewjistgħu jkunu diffiċli biex jiġu kkurati u ta ‘spiss itawlu żżmien li pazjent iqatta fl-isptar kif ukoll iwasslu għal spejjeż addizzjonali konsiderevoli L-enfasi tagħnagħalhekkgħandha tkun li jittieħdu miżuri preventivi mmirati biex iwaqqfu jew jitnaqqsu l-infezzjonijiet milli jiżviluppaw jew milli jinxterdu. 
 • Daqstant importanti, l-impjegati għandhom jipproteġu lilhom infushom kemm jista jkun minn patoġeni Meta nikkunsidraw il-kuntest globali attwali, is-SARS-CoV-2 se jiġi diskusskif ukoll it-tuberkolożi u l-epatite. 

Biex jiġu ndirizzati dawn iż-żewġt oqsma ta’ nkwiet, dan il-kors ta’ 25 siegħa huwa mmirat speċifikament għall-ġlieda kontra l-virus u l-batterji li l-impjegati fil-qasam tas-saħħa jiġu jħabbtu wiċċhom magħhom regolarment. 
 
Dan it-taħriġ għalhekk jikkontribwixxi għal għarfien akbar ta’ mard infettiv fl-isptarijiet u djar tal-anzjanib’enfasi fuq is-sigurtà u l-iġene. 

Agħraf sintomi ta’ infezzjoni u kumplikazzjonijiet possibblitgħallem dwar is-sistema immunitarjaidentifika l-iktar batterji u virus komuni, u l-anti-infettivi u l-antibijotiċi użati biex jikkuraw dawn. 

Prattika l-isteriliżżazzjoni u tgħallem dwar il-kontroll tar-riskju għall-ħaddiema fil-qasam tas-saħħapazjenti u oħrajn infettatikif ukoll dwar miżuri differenti ta’ kontroll tal-infezzjonijiet. 

Minn ħwejjeġ protettivi għad-diżinfezzjoni kirurġikaipprattika l-użu ta’ iġene meħtieġa Wettaq it-tilqimil-kura tal-feriti u proċeduri oħra b’mod korrett u iġeniku. 

Ikopri l-iktar infezzjonijiet komuni, l-iktar importantirjieħat / influwenza / COVID-19, infezzjonijiet nosokomjali fi sptarijiet u djar ta’ kuramard infettiv tal-musranaepatite, AIDS, tuberkulożi.

Ifhem il-mekkaniżmi tal-antimikrobiċi u r-reżistenza tagħhomtgħallem metodi ta’ ttestjar tal-vulnerabilitajiet kif tamministra aġenti antimikrobiċi permezz ta ‘diversi sistemi.

MIN QED JOFFRI L-KORS

Imwaqqfa f’Ġunju tal-2018, l-EDU hija istituzzjoni privata fl-edukazzjoni għolja, li għandha viżjoni li żżid radikalment il-kwalita’ u l-aċċessibilta’ għall-edukazzjoni.  Nixtiequ nbiddlu l-mod ta’ kif wieħed jeduka ruħu permezz ta’ teknoloġija diġitali u prattiċi ġodda ta’ tagħlim. 

EDU hija tassew istituzzjoni diġitali fin-natura tagħha.  Il-kwalifiki tagħha jinkludu l-ewwel fakulta medika diġitali fl-Ewropa – l-EDU Medical – u l-kors li qed tniedi fil-Mediċina Umana.  Il-pjattaforma diġitali ta’ tagħlim tal-EDU hi fost l-aqwa toffri mudell edukattiv adattat għas-seklu 21 li tinkludi fiha metodoloġiji didattiċi moderni u hija kompletament aċċessibbli għall-istudenti minn fejn irid. 

EDU hija amministrata minn Digital Education Holdings Ltd (DEH).  

Fl-EDU, l-għan tagħna hu li nwasslu edukazzjoni tal-aqwa kwalita’ lil dawk kollha li għandhom passjoni għall-istudjuirrispettivament ta’ fejn jinsabu.  Noffru lawrji programmi b’ċertifikat abbażi ta’ edukazzjoni remota (distance learning) li tisħaq l-element kollaborattiv u tiffoka fuq l-istudent billi tpoġġi prijorita’ fuq kompetenzi apparti minn studju tejoretiku.  Meta jkun hemm qafas tejoretiku msaħħaħ b’esperjenzi mill-ħajja ta’ kuljum, l-istudenti jistgħu jilħqu livelli aktra għolja fil-korsijiet tagħhom għax ikunu jafu japplikaw dak kollu li tgħallmu fil-karrieri u l-aspirazzjonijiet akkademiċi oħra li jistgħu ikollhom. 

 

Il-korsijiet tal-EDU għandhom kontenut diġitali ta’ kwalita’ għolja ħafna, li jkun għad-dispożizzjoni tal-istudenti f’ambjent ta’ tagħlim virtwali mfassal speċjalment għall-istudenti fejn ikunu jistgħu jaħdmu fi gruppi żgħar u jsolvu problemi relatati mal-kors u jirċievu direzzjoni minn għalliema dedikati.

COURSE CONTRIBUTORS

Dr. Henri Michael von Blanquet

Dr. Dirk Evers

Dr. Saskia Biskup

Dr. Lawrence Samuel Friedman, MD

Johannes Starlinger, Dr.-Ing. Dr.med.univ.

IRREĠISTRA L-ISTITUZZJONI TIEGĦEK


Mistoqsijiet informattivi

Jekk għandek xi mistoqsijiet addizzjonali, toqgħodx lura milli tagħmel kuntatt magħna f'dan: info@safetyandhygiene.eu

© 2020 EDU operated by Digital Education Holdings Ltd.